Xưởng sản xuất: Lô D , Đường DT 743, KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương. - ĐT: (028) 627 625 69 - 0902 886223
08:00 - 17:00
TUYỂN DỤNG (3 Bài viết)
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NĂM 2023 Tuyển dụng nữ kế toán làm việc tại xưởng TUYỂN DỤNG THỢ HÀN
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NĂM 2023

Xem thêm

Tuyển dụng nữ kế toán làm việc tại xưởng

Xem thêm

TUYỂN DỤNG THỢ HÀN

Xem thêm